Покупката поражда и правото на собственост върху земята и всяка постройка, изградена в парцела със законни човешки действия. Примерите за недвижими имоти могат да включват поземлени имоти, сгради и други. Във вещното право, където терминът се използва най-често, недвижимите имоти също включват правото на използване, контрол и разпореждане със земята и прикачените към нея обекти.

Каква е ситуацията в България? През последните няколко години (от 2004г. насам) пазарът на недвижими имоти в Родината ни се утвърждава като един от най-динамично развиващите се сектори на икономиката. Той привлича и задържа все повече вниманието на чуждестранни и местни инвеститори. Основна причина за развитието на този процес са стабилните икономически показатели, високите нива на доходност от инвестиции в недвижими имоти и отдаването им под наем в последствие. Но както при цените на златото и петрола, и при имотите има периоди на бурно развитие и на спад. Влизането на страната ни в Европейския Съюз през Януари 2007г., както и отварянето на банковата система към ипотечно и жилищно кредитиране, допълнително стимулира инвестициите в недвижими имоти и създаде предпоставки за по-нататъшно развитие на сектора.

Купуването на земя е процедура, която отнема малко или много време, в зависимост от готовността на собствениците (наследниците) за сделка. Фазата на закупуването му може да бъде доста сложна, както и данъците могат да бъдат доста високи. Препоръчваме да използвате лицензиран посредник (агенция за недвижими имоти) и адвокат, които да ви въведат в тънкостите на процеса и да ви помогнат да избегнете „подводните камъни“. Те ще направят от един на пръв поглед досаден процес приятно събитие в живота ви.

В последните години инвестирането в парцели и земеделски земи бе една печеливша алтернатива на фона на силното поскъпване на недвижимите имоти. Закупуването на недвижим имот (апартамент, къща, земя) се сочи от специалистите като една от най-значимите инвестиции в живота на човек.

Признак, с което се свързват имотите, е сигурност. Капиталът, вложен в тях, не намалява значително стойността си. Върху него оказват влияние индиректно и в забавени темпове икономически и геополитически фактори, които дори могат да повишават ценността на инвестицията при определени условия.

Недвижимите имоти се характеризират и с дълга потребителска стойност – при правилно стопанисване земята не се изхабява и унищожава, а животът на сградите понякога е над 100 години. Това позволява вложените средства да се изплатят от дохода или да се спестят от плащане на разходи при ползване под наем на други обекти, ако не са собствени.

Мнението на нашия екип е, че вложението на средства в недвижим имот е печеливша инвестиция. Стойността на имотите се повишава дългосрочно в резултат на инфлацията, която съпътства всяка икономика и не се обезценява вследствие на потреблението, а расте във времето. Но най-важното за всяка инвестиция е да имате познания и контрол над нея. В този случай, рискът от загуба на средства ще бъде минимизиран.